eKoalicja dla telemedycyny

eKoalicja dla telemedycyny

Jesteśmy organizacją zrzeszającą wiodące podmioty lecznicze udzielające świadczeń telemedycznych.

O organizacji

Nasza organizacja stawia na innowacje, skupiając się na doskonaleniu standardów opieki zdrowotnej online.

Razem tworzymy przyszłość medycyny, eliminując bariery geograficzne i umożliwiając pacjentom szybki i wygodny dostęp do wysokiej jakości usług medycznych. Naszym priorytetem jest odpowiedzialne wsparcie pacjentów i kadr medycznych.

Zalety telemedycyny

Telemedycyna, czyli świadczenie usług zdrowotnych za pomocą technologii telekomunikacyjnych, przynosi szereg istotnych korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla systemów opieki zdrowotnej. Oto kilka kluczowych zalet.

Dostępność i elastyczność

Telemedycyna eliminuje bariery geograficzne, umożliwiając pacjentom dostęp do opieki zdrowotnej bez względu na ich miejsce zamieszkania. Szczególnie dla osób mieszkających w odległych regionach czy trudno dostępnych miejscach, telemedycyna staje się kluczowym narzędziem do uzyskiwania szybkiej i skutecznej pomocy medycznej.

Szybki dostęp do opieki

Dzięki telemedycynie pacjenci mogą szybko skonsultować się z lekarzem online, co przyspiesza proces diagnostyki i leczenia. To szczególnie ważne w przypadkach nagłych lub tam, gdzie natychmiastowa pomoc może mieć kluczowe znaczenie.

Redukcja kosztów

Telemedycyna pozwala na ograniczenie kosztów związanych z podróżami do placówek medycznych. Redukuje też koszty związane z opieką nad pacjentami, którzy wymagają stałej obserwacji lub konsultacji.

Efektywność czasowa dla personelu medycznego

Lekarze i personel medyczny mogą efektywniej zarządzać swoim czasem, przeprowadzając wizyty online tam, gdzie to możliwe. To pozwala na większą ilość konsultacji w krótszym czasie, co jest szczególnie ważne w sytuacjach, gdy zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną jest duże a personelu medycznego w placówkach Podstawowej Opieki Zdrowotnej ciągle brakuje.

Poznaj więcej zalet telemedycyny

Dla pacjentów z przewlekłymi chorobami telemedycyna umożliwia regularne monitorowanie ich stanu zdrowia na odległość. To pozwala na wczesne wykrywanie ewentualnych problemów i skuteczną interwencję.

Telemedycyna umożliwia pacjentom również konsultacje ze specjalistami. To rozszerza dostępność wysokospecjalistycznej opieki, szczególnie w sytuacji, w której na taką wizytę czeka się bardzo długo,
a często jest ona kontynuacją wcześniej już odbytej wizyty w gabinecie.

Telemedycyna korzysta z zaawansowanych technologii diagnostycznych, co umożliwia skuteczne przeprowadzanie zdalnych badań i diagnoz.

Telemedycyna to odpowiedź na rosnące wyzwania ekonomiczne i społeczne w krajach, gdzie w wyniku postępujących zmian demograficznych coraz trudniejszy jest dostęp do lekarzy i pielęgniarek. Telemedycyna podnosi efektywność pracy deficytowych kadr medycznych. Umiejętne zastosowanie narzędzi telemedycznych może doskonale odciążyć funkcjonowanie przeciążonego systemu ochrony zdrowia.

Telemedycyna, w szczególności teleporady, telemonitoring i teleopieka pozwalają m.in. zmniejszyć liczbę wizyt w przychodniach, szybciej reagować np. w przypadku infekcji czy pogorszenia parametrów życiowych, a co za tym idzie zmniejszyć liczbę hospitalizacji i koszty opieki zdrowotnej.

Telemedycyna stanowi ważny krok w kierunku bardziej dostępnej, efektywnej i elastycznej opieki zdrowotnej, przynosząc liczne korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.

Członkowie koalicji

Poznaj naszych członków! Każdy podmiot członkowski łączy unikalne kompetencje lekarzy rodzinnych i lekarzy specjalistów oraz doświadczenie najlepszych polskich programistów, tworząc synergiczne środowisko rozwoju medycznych innowacji. Dzięki współpracy naszych członków, telemedycyna staje się bardziej dostępna, skuteczna i zorientowana na pacjenta.

Centrum prasowe

Zapraszamy dziennikarzy i media do korzystania z materiałów prasowych, zdjęć, a także skontaktowanie się z naszym zespołem prasowym, w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jesteśmy otwarci na współpracę i gotowi dzielić się wiedzą na temat roli telemedycyny we współczesnym świecie.
Skontaktuj się